How to play Spillets regler Spelets regler

Binary puzzles are fun number puzzles with only zeros and ones, that challenge your logical thinking. You don't need any math here, only logic to fill in the missing numbers and find the solution. The rules are simple. There are just three of them: Binære gåder er sjove tal-spil kun med nul og et, som udfordrer din logiske tænkning. Du får ikke brug for matematik, der skal bare logik til at udfylde de tomme felter og finde løsningen. Reglerne er enkle. Der er bare tre af dem: Binära gåtor är roliga tal-spel bara med noll och ett, som utmanar ditt logiska tänkande. Du behöver inte matematik, det är bara logik som krävs för att fylla i de tomma fälten och hitta lösningen. Reglarna är enkla. Där finns bara tre av dem:

  1. There may not be more than two of the same number next to each other horizontally or vertically. Der må ikke være mere end to af samme nummer ved siden af hinanden i lodret eller vandret retning. Där får inte vara mer än två av samma tal bredvid varandra i lodrät eller vågrät riktning.
  2. A row must have the same number of 0s and 1s. The same goes for columns. En række skal have samme antal 0'er og 1'er. Det samme gælder kolonner. En rad måste ha samma antal nollor och ettor. Detsamma gäller för kolumner.
  3. Two rows may not be the same. The same goes for columns. To rækker må ikke være ens. Det samme gælder kolonner. Två rader får inte vara lika. Detsamma gäller för kolumner.
All the puzzles on this page can be solved using only these three rules and logical thinking. They all have one unique solution, so you should never have to guess to find the next number. Alle opgaver på denne hjemmeside kan løses udelukkende ved hjælp af de tre regler og logisk tænkning. De har allesammen én unik løsning, så du behøver aldrig at gætte for at finde det næste tal. Alla uppgifter på den här webbsidan kan lösas bara genom att använda dessa tre regler och logiskt tänkande. Alla har bara en unik lösning, så du behöver aldrig gissa för att hitta nästa tal.

Now you can go ahead and go to 'Puzzles' in the menu, and print some puzzles. Good luck! Nu er du klar til at gå til 'Opgaver' i menuen og printe nogle opgaver. Held og lykke! Du är nu redo för att gå till 'Uppgifter' i menyn och skriva ut några uppgifter. Lycka till!

Binary Puzzles Binære Gåder Binära gåtor